Tuntikuvaukset

Kaikki tunnit noudattavat peruskaavaa 

alkulämmittely, 
taito-osuus ja 
loppuvenytykset/rentoutus.

 

Satubaletti

Satubaletissa tutustutaan baletin perusteisiin sadun keinoin, sekä tehdään luovia harjoituksia lapsen omaa mielikuvitusta ja musiikkia apuna käyttäen. Tunneilla kehitetään lapsen motoriikkaa sekä rytmin kuuntelemista. Lapsi oppii myös toimimaan ryhmässä ilman vanhempia. Satubaletissa musiikkina käytetään baletille tyypillistä klassista musiikkia sekä lasten musiikkia. Satubaletti sopii kaikille baletista kiinnostuneille.

 

Baletti

Baletissa opetellaan baletin alkeita ja tutustutaan balettiin taiteenlajina. Baletin tekniikka luo hyvän pohjan mille tahansa liikuntaharrastukselle, sillä se kehittää kokonaisvaltaisesti tasapainoa, koordinaatiota, liikkuvuutta ja luovuutta. Lisäksi balettiin pohjautuu monen muun lajin perustekniikka. Balettiin ovat tervetulleita sekä pojat että tytöt.

 

Luova tanssi

Luovassa tanssissa pääpainona on oppia käyttämään kehoa luovasti ja ilmaisemaan itseään tanssin keinoin. Tunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin, kehitetään rytmiikkaa ja koordinaatiota, sekä harjoitellaan tapoja tuottaa erilaista liikettä kehon eri osilla. Tunneilla tehdään erilaisia tanssisarjoja ja tutustutaan perustekniikkaharjoituksiin (esim. hypyt, pyörähdykset). Tuntien sisällöt vaihtelevat ryhmän toiveiden ja ohjaajan mukaan. Tanssitunneille ovat tervetulleita sekä pojat että tytöt.

 

Tempputaiturit

Tempputaituri -ryhmissä pääpainona on erilaisten liikunnallisten taitojen harjoittelu, sekä lapsen motoristen perustaitojen kokonaisvaltainen kehittäminen. Tunneilla leikitään, voimistellaan, temppuillaan temppuradoilla, opetellaan käyttämään erilaisia välineitä sekä tutustutaan eri sisäliikuntalajeihin. Lapsi oppii myös toimimaan ryhmässä ilman vanhempia. Tempputaiturit sopii sekä tytöille että pojille.

 

Tanssimix

Tanssimix -tunneilla otetaan vaikutteita useista eri tanssilajeista, ja opetellaan tanssin perustekniikoita. Huomiota kiinnitetään erityisesti itsensä ilmaisuun tanssin ja liikkeen avulla. Tunneilla pääsee kehittämään tanssin perusteiden ja liikeilmaisun lisäksi esiintymistaitoja yhdessä ryhmän kanssa. Tunneille ovat tervetulleita kaikki tanssista kiinnostuneet sukupuoleen katsomatta. Sisällöt muokataan ryhmän kiinnostuksenkohteiden ja taitotason mukaisiksi.

 

Showtanssi

Showtanssissa otetaan vaikutteita monista eri tanssilajeista, erityisesti jazztanssista. Showtanssitunneilla harjoitellaan monipuolisia tanssisarjoja sekä tanssitekniikan perusteita ryhmän ikä- ja taitosason mukaan. Tunneilla pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan, ja kehittämään esiintymistaitoja.

 

Akrobatia

Tunneilla tutustutaan akrobatian perusteisiin ryhmän taitotason ja kiinnostuksenkohteiden mukaan. Harjoitusten avulla kehitetään notkeutta, tasapainoa, voimaa ja kehonhallintaa. Tunneilla pääset harjoittelemaan permantoakrobatiaa, kuten erilaisia kärrynpyöriä ja kuperkeikkoja, sekä kokeilemaan erilaisia välineitä, kuten nojapuita ja trampoliinia.

 

Pari-/ryhmäakrobatia

Akrobatia -tunneilla kehittyvät sekä liikkuvuus, voima että kehonhallinta erilaisten temppuilujen, harjoitteiden ja leikkien avulla. Tunneilla harjoitellaan pari- ja ryhmäakrobatiaa opettelemalla erilaisia ihmispyramideja ryhmän taitotason mukaan. Tunneilla pääsee opettelemaan myös muita akrobatian osa-alueita, kuten lattia-akrobatiaa; muun muassa kuperkeikkoja ja erilaisia kärrynpyöriä. Harjoitteiden myötä liikkuvuus kehittyy ja akrobatian eri venytysliikkeet tulevat tutuiksi.